Bilbord Smederevo SD-93

Bilbord SD-93 Smederevo

Bilbord SD-93

Dimenzije: 400x300 cm
Kategorizacija: TOP
Osvetljenje: Da

Lokacija: Centar grada, Karađorđeva ulica, preko puta IDEA marketa. Ulaz u centar iz Donjeg Grada.

Bilbordi Smederevo

Bilbord Smederevo - SD-89

SD-89

Kneza Mihajla. Preko puta opšte bolnice i...

Bilbord Smederevo - SD-90

SD-90

Kneza Mihajla. Preko puta opšte bolnice i...

Bilbord Smederevo - SD-94

SD-94

Cenatar grada, Karađorđeva ulica. Preko puta...

Bilbord Smederevo - SD-95

SD-95

Ulica 16. Oktobra. Preko puta Lokoil pumpe i...

Bilbord Smederevo - SD-96

SD-96

Ulica 16. Oktobra. Preko puta Lokoil pumpe i...