Bilbordi Crvenka

Najbolje lokacije bilborda - Crvenka

Bilbord Crvenka - CR-001

CR-001

Pri samom ulazu, kod MOL pumpe. Put prema Kuli,

Bilbord Crvenka - CR-002

CR-002

Izlaz prema Novom Sadu, kod sportskog centra

Bilbord Crvenka - CR-05

CR-05

Crvenka , centar grada kod semafora, na...

Bilbord Crvenka - CR-07

CR-07

Crvenka, Ulica Moše Pijade -odmah nakon mosta...