Bilbordi Sivac

Najbolje lokacije bilborda - Sivac

Bilbord Sivac - SIV-001

SIV-001

Sivac, 200 m od centra prema Somboru

Bilbord Sivac - SIV-002

SIV-002

Sivac, ulaz od Sombora na 200 m do centra,