Bilbordi Ada

Najbolje lokacije bilborda - Ada

Bilbord Ada - AD-005

AD-005

Centar grada. Neposrednoj blizini Hotela Ada

Bilbord Ada - AD-006

AD-006

Centar grada. Neposrednoj blizini Hotela Ada