Bilbordi Žabalj

Najbolje lokacije bilborda - Žabalj

Bilbord Žabalj - ŽA-51

ŽA-51

Zrenjaninski put. Kod žabaljske raskrsnice....

Bilbord Žabalj - ŽA-52

ŽA-52

Zrenjaninski put. Kod žabaljske raskrsnice....